Dnes je 25.5. – svátek slaví Viola

Využití biologických prostředků v polní produkci a zelenině

Zveřejněno: 12. 7. 2018

Typickým znakem dnešního pěstitelství plodin je využívání velkého množství hnojiv a jiných podpůrných prostředků. Ideální řešení to však není kvůli vysoké zátěži pro půdu. S řešením přichází společnost BIOCONT LABORATORY, která nabízí alternativní produkty pro podporu růstu plodin a omezení rozvoje škůdců.

Letecká aplikace parazitické vosičky usnadňuje pěstitelům ochranu kukuřice

V poslední době vidíme stále větší nabídku a ze strany pěstitelů stále větší zájem o mikrobiální prostředky pro podporu výživy a zlepšení zdravotního stavu rostlin a biologické prostředky celkově.

Intenzivní hospodaření, vysoké vstupy pesticidů a hnojiv, osevní postupy zaměřené na tržní plodiny, to jsou charakteristiky našeho dnešního zemědělství. Ruku v ruce s touto vysokou intenzitou však jde i vysoká zátěž pro půdu. Na většině půd dochází ke snižování obsahu organických látek, které nejsou pravidelně dodávány zpět a zároveň dochází k omezování mikrobiální aktivity půd a celkově k omezení půdního života. Pěstitelé si tuto situaci uvědomují a svou pozornost začínají věnovat alternativním a šetrnějším metodám.

Mikrobiální prostředky do půdy

V nabídce společnosti BIOCONT LABORATORY je několik takovýchto mikrobiálních produktů. Jako příklad těch, které podporují zdravotní stav kořenů a omezují rozvoj původců chorob kořenů a krčků rostlin jsou Rizocore, obsahující mykoparazitickou houbu r. Trichoderma a RhizoVital 42 obsahující bakterii Bacillus amyloliquefaciens. Jejich použití je zejména u řady druhů zelenin.

Další skupinou jsou bakterie podporující výživu rostlin. V posledních letech úspěšně pracujeme s půdními přípravky FREE N a FREE PK. Přípravek FREE N obsahuje bakterii Azotobacter chroococcum, jež váže dusík v půdě a zprostředkovává ho tak rostlinám. FREE PK obsahuje bakterii Bacillus mucilaginosus. Ta zlepšuje přístupnost živin v půdě a jejich přijatelnost pro kořeny rostlin. Obě bakterie žijí v okolí povrchu kořenů. Jedná se o symbiotický vztah, protože bakterie využívají kořenových exsudátů, které jsou bohaté na energii. Za to rostlině zprostředkovávají lepší příjem živin.

Zajímavým příkladem jsou luskoviny, využívající podobné symbiózy v podobě hlízkových bakterií, které jsou uzpůsobeny k využití této formy dusíku. Při aplikaci přípravku FREE N reagují velmi intenzivně zvýšením výnosu. Svědčí o tom řada našich pokusných a provozních hodnocení, kdy zvýšení výnosu u sóji, hrachu a fazolí se pohybuje ve srovnání s neošetřenou kontrolou o 27–53 %.

Výhodná je kombinace obou produktů, kde zlepšujeme výživu nejen dusíkem, ale i dalšími živinami. O tom svědčí loňské výsledky v různých plodinách, např. u kukuřice 10 %, u brambor 7 % včetně zvětšení vyrovnanosti hlíz, u mrkve 24 %.

Parazitické vosičky v ochraně kukuřice

Dlouhodobě využívaným systémem v oblasti biologické ochrany v polní produkci je metoda ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným pomocí parazitické vosičky rodu Trichogramma. U nás se metoda komerčně využívá přes dvacet let ve formě aplikace kapslí, obsahujících kukly parazitické vosičky. Systém se pochopitelně neustále vyvíjí a dnes je k dispozici formulace kapslí TrichoTop, z nichž se vosičky líhnou po dobu tří týdnů. U tohoto produktu stačí pro ochranu kukuřice jedna aplikace.

Pro potřeby velkých pěstitelů kukuřice byla vyvinuta metoda letecké aplikace parazitické vosičky r. Trichogramma. Tato metoda se nazývá TrichoLet. Parazitická vosička je aplikována na pole ve dvou dávkách pomocí speciálních aplikačních zařízení nesených na letounu. Součástí dodávky je i signalizace termínu aplikace. Zákazník tedy získává kompletní servis od monitoringu a určení termínu až po obě aplikace v ceně produktu. Metoda je na trhu šest let a zájem o tuto službu neustále roste. V loňském roce jsme pomocí šesti letounů ošetřili kukuřici na ploše více než 18 000 hektarů.

Autor: Ing. Martin Bagar, Ph.D.
Foto: Archiv autora

Tématické tagy

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek