Dnes je 24.6. – svátek slaví Jan

Renovace katalyzátorů a filtrů pevných částic u vozidel a strojů nad 3,5 tuny

Zveřejněno: 18. 1. 2013

Katalyzátory, zachycující saze vzniklé spalováním nafty v motorech, a následně filtry pevných částic jsou instalovány do všech vozů splňujících emisní normy EURO 4 a vyšší. Dodatečně jimi byly dovybaveny také některá vozidla emisních norem EURO 1–3. Ačkoliv filtry disponují samočisticím mechanismem, začínají se postupně zanášet a je potřeba je renovovat nebo vyměnit.

Čištění filtru pevných částic pomocí proudu CO2

Emisní normy, omezující množství oxidů dusíku (NOx) vznikající spalováním nafty při vysokých teplotách, si u dieselových motorů vyžádaly jejich doplnění systémem recirkulace výfukových plynů, známého pod zkratkou EGR. Po ochlazení prochází část výfukových plynů chladičem a spolu s čerstvým vzduchem je opět nasávána do válců. Snížení množství kyslíku ve spalované směsi má za následek nižší pracovní teplotu, méně NOx, ale jako vedlejší efekt zvyšuje produkci sazí. Jde o karcinogenní látky, které znečišťují ovzduší, poškozují přírodu a je nutné je z výfukových plynů odstranit.

Pokud nedojde včas k renovacím již částečně ucpaných filtrů, nezbývá než tento velmi drahý díl poté vyměnit za nový

Filtr pevných částic

K eliminaci až 99,99% pevných částic z výfukových plynů se používá filtr pevných částic, zařízení ve zkratce označované jako DPF (Diesel Particulate Filter) či FAP (Filtre A Particules). Zjednodušeně řečeno se jedná o sítko, umístěné do výfukového potrubí, které drobné částečky sazí průběžně zachytává. V rámci pracovního procesu je pak filtr průběžně regenerován (čištěn) tzv. pasivní či aktivní regenerací.

Pasivní regenerace probíhá samovolně vždy, když dochází k vyššímu zatížení motoru a s tím spojeným teplotám výfukových plynů na úrovni 350–500 °C. Takto teplé spaliny zapálí zachycené částečky, které ve filtru jednoduše vyhoří. Druhou možností je aktivní regenerace, kdy je teplota výfukových plynů uměle zvýšena změnou časování vstřiků v kombinaci s vyšším množstvím paliva dávkovaného do válců. Vyšší teplota, potřebná pro vypálení sazí, může být také dosažena zapálením malého množství nafty přímo ve filtru.

Nutnost renovace či výměny filtru

Samo-regenerační proces však nikdy není stoprocentní. Výsledkem je postupné zanášení DPF vedoucí ke snižování výkonu, zvyšování spotřeby a, pokud nedojde včas k renovaci, také k jeho úplnému zničení. Nový filtr, bez kterého je vozidlo velkou zátěží pro životní prostředí a neprojde STK, přijde majitele na desítky tisíc! A to naprosto zbytečně, neboť pravidelným čištěním částečně ucpaných filtrů životnost tohoto dílu několika násobně prodloužíme. K čištění je samozřejmě nutné provést profesionálně, vyzkoušenými metodami a prostředky. Není třeba moc zdůrazňovat, že neodborně provedená renovace může tento drahý díl zničit také.

Pravidelné čištění konceptem Cleantaxx

Profesionální služby renovace filtrů konceptem Cleantaxx jsou nabízeny pro výrobce užitkových vozidel, jejich dodavatele, servisní střediska a také pro přímé majitele vozidel, strojů a zařízení. Nabízíme také renovace pro instalované filtry u lokomotiv, lodí, stavebních strojů, manipulační techniky, a bloků tepelných elektráren. Prostě všude tam, kde jsou použity dieselové agregáty. Renovace jsou prováděny na filtrech, které byly do vozidel postupně doinstalovány (EURO 1–3), nebo již přímo montovány do nových vozidel, strojů a zařízení (EURO 6). Také pro vozidla s normou EURO 4–5 nabízíme precizní čištění katalyzátorů. Schránky katalyzátorů dle předem daných postupů Cleantaxx otevřeme a jádro katalyzátoru projde důkladným čištěním. Keramický nebo slitinový filtr, rozdílný výrobce, nebo velikost filtru není pro nás překážkou.

Celkem 12 různých metod čištění přináší výtečný výsledek renovace a obnovenou funkčnost filtru. Velkým plusem renovace je následné výrazné snížení emisních hodnot. Každý filtr je u nás evidován a hodnoty jsou zapisovány do protokolů před a po čištění filtru. Tyto celkové hodnoty jsou poté uvedeny v konečném protokolu o renovaci. Vlastní vyvinuté testovací zařízení nabízí měření hodnot váhy a také protitlakovou zkoušku. Koncept Cleantaxx nabízí i expresní spediční službu, při níž je renovace ještě rychlejší a zákazník čeká na filtr velmi krátkou dobu. Nabízíme i tzv. výměnu filtru kus za kus, což výrazně urychlí nasazení vozidla, stroje nebo zařízení do opětovného provozu.

O společnosti Cleantaxx

Již od roku 2009 působí společnost Cleantaxx na území Německa (Hannover), kde poskytuje profesionální řešení v oblasti renovací DPF filtrů a katalyzátorů. V polovině roku 2013 vznikly nové pobočky v Holandsku, Francii a další dvě nové pobočky se v současné době budují na Německém území (Mnichov, Kolín nad Rýnem).

Od počátku roku 2014 mohou zákazníci profesionální služby společnosti Cleantaxx využít přímo v ČR v Rynholci (okr. Rakovník), kde působí zastoupení Cleantaxx Česká republika. Prováděcí společností je F. T. G. – průmyslové čištění.

Zpřísněné emisní předpisy přicházející z EU dokážeme vyřešit a, pokud je dodržena prevence dle našeho doporučení, ještě výrazně snížíme náklady na nákup nového filtru. Renovace vyjde na 25–30 % pořizovací ceny nového dílu. Prevence v oblasti renovací filtrů a katalyzátorů je otázka ochrany životního prostředí a je nutné se jí zabývat. Pokud nedojde včas k renovacím již částečně ucpaných filtrů, nezbývá než tento velmi drahý díl poté vyměnit za nový. Tomu je možné předejít pravidelným čištěním filtru naším konceptem Cleantaxx.

Nabízíme profesionální servis a dodržujeme hlavní zásady již časem prověřeného konceptu Cleantaxx. Pokud projevíte zájem o naše služby jednoduše nás kontaktujte na e-mail gabriel@ftg-prumyslovecisteni.cz.

Více informací o nabízených službách je na internetových stránkách www.ftg-prumyslovecisteni.cz.

Autor: Petr Gabriel, Helena Hejhálková
Foto: F. T. G., redakce

Tématické tagy

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek