Dnes je 17.9. – svátek slaví Naděžda

Moderní ustájení dojnic zahrnuje vždy kvalitní odvětrávání

Zveřejněno: 18. 7. 2015

Kvalitní odvětrávání ve stájích je dnes jedním z nejdůležitějších parametrů pro dobrý zdravotní stav dojnic. Ideálním řešením jsou ventilační turbíny LOMANCO Energo.

S moderní dobou samozřejmě přichází i posun v oblasti provozních technologií v celém zemědělství a zvláště u ustájení dojnic v živočišné výrobě. Nemusíme hned zmiňovat nejnovější technologické procesy robotizace atd. Ty jsou dnes stále velmi nákladnou záležitostí. Aby došlo k zefektivnění výroby a produkce u chovaných zvířat, stačí často zohlednit jejich základní životní potřeby. Uvědomme si, že často v jednoduchosti je síla.

Modernizované stáje s volným ustájením splňují všechny nároky a potřeby chovaných zvířat. Tyto stáje jsou totiž velmi vzdušné, s dostatkem světla a především velmi dobře větrané. Staví se nejlépe nezateplené, s otevíratelnými bočnicemi vysokými 3,6 – 4,5 m a šikmou střechou kolem 30° pro zajištění ideálního proudění vzduchu i v podstřešním prostoru.

Čerstvý vzduch ve stáji je základ dobrého chovu a má často zásadní vliv na výkonnost dojnic. Při dostatečném větrání dochází ke zlepšení zdravotního stavu dojnic, zvyšuje se jejich kondice, zlepšuje se například rychlost trávení a současně zvyšuje produkční výkonnost i reprodukční ukazatele.

Důležitá doporučení

Aby tomu tak bylo, je třeba splnit u větrání několik parametrů. Tím, že stáje jsou velkoobjemové, je třeba zajistit velmi kvalitní výměnu vzduchu v celém prostoru za každého ročního období. To znamená, že je třeba zajistit nejen dostatečný přísun čerstvého vzduchu, ale současně i vyvážené odvětrání odpadního vzduchu z podstřešního prostoru znečištěného provozem dojnic. Doporučuje se, aby každá dojnice měla k dispozici minimálně 8 m3 čerstvého vzduchu na 100 kg živé váhy. Důležité je současně, aby bylo vhodné stájové mikroklima, tj. vhodná teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu.

Ventilační turbíny LOMANCO

Odvětrání stájí se dnes nejčastěji provádí přes střechu, a to buď velkými otevřenými hřebenovými pásy, nebo moderněji ventilačními turbínami LOMANCO Energo. Tyto nové inteligentní turbíny dokážou velmi dobře reagovat a odvětrávat požadované množství vzduchu nezávisle na přírodních podmínkách. Aby se zajistil vyvážený výkon odvětrání, a to i když zrovna nefouká vítr, kombinují se turbíny s pomocným motorem a řídící jednotkou. Senzor otáček hlavice napojený na řídící centrum dokáže hlídat výkon turbíny LOMANCO a jakmile jednotka vyhodnotí nízký výkon (otáčky budou pod nastavenou hranicí), dá pokyn pomocnému motoru, který sepne a zajistí požadované odvětrání roztočením hlavice na vhodné otáčky. Výhodou tohoto nového systému odvětrání LOMANCO je jeho inteligentní řízení, takže můžete turbíny velmi přesně nastavit na požadovaný výkon odvětrání a to v závislosti na vnitřních či venkovních podmínkách ve stáji.

Nová turbína LOMANCO Energo zajistí rovnoměrné odvětrání jak v letních, tak zimních podmínkách. Navíc lze propojit s dalšími čidly, např. teploty, vlhkosti atd, takže dokáže odvést velmi přesnou práci. Přitom ovšem zůstává prioritou přirozené větrání postavené na rotaci hlavice z větrného prostředí a jen když je malý vítr, či bezvětří, tak to elektronika vyhodnotí a provede zásah. Jinak řečeno, po většinu roku turbína větrá zdarma a jen při výkonu nižším než požadovaném sepne elektroniku a pomocný úsporný motor, čímž se zvýší výkon odvětrání na požadovanou mez.

Pro bližší informace k větrání zemědělských objektů kontaktujte přímo dovozce a výrobce turbín do České republiky přes internet www.lomanco.cz nebo přímo technického poradce na info@lomanco.cz.

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Archiv Tesla

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek