Dnes je 25.5. – svátek slaví Viola

Lisování bez zastavení. Revoluční lis FastBale se předvedl na Rakovnicku

Zveřejněno: 3. 8. 2018

Ještě blíže k zemědělcům, tak by se dal označit záměr společnosti Kverneland Group Czech, která si přichystala spolu s oblastními partnery regionální polní dny pod souhrnným názvem Kverneland Naživo! Stacionárně vystavenou techniku si návštěvník může převážně jen prohlédnout, ale technika při práci prozradí mnohé, obzvláště když se jedná o složitější stroj.

Kverneland FastBale s integrovanou ovíječko

Redakce časopisu AGROjournal se účastnila hned první z celkem čtyř zastávek po celé ČR, v okrese Rakovník, u Nového Domu. Spolupořadatelem byla společnost Agroobchod Nové Strašecí, s.r.o. Slunce pálilo a bylo se na co koukat, o premiéry a novinky rozhodně nouze nebyla. Kdo si představoval jen pár strojů na poli, mýlil se, představil se aktuální průřez celým sortimentem firmy Kverneland, z kterého se značná část strojů následně ukázala v akci.

Nakypřit, rozdrobit, utužit a zasít

Formou statických ukázek se prezentovala technika na zpracování půdy Qualidisc Pro, DTX, Flatliner a nechyběly ani secí stroje. Kompaktní talířové brány Qualidisc Pro byly vystaveny v šesti metrové verzi, avšak na výběr je rovnou ze tří verzí s pracovní šířkou od 2,5 do 7 metrů v pevné/sklopné/nesené verzi nebo jako polonesené. Stroj je vhodný pro mělké i hlubší obdělávání půdy. Lze jej doplnit prutovými branami, které se umísťují před opěrný válec nebo řadou různých druhů válců. Zajímavostí na tomto vystaveném stroji bylo počítadlo hektarů. Druhým vystaveným strojem byl například nový třímetrový podrývák Fatliner pro zpracování půdy do 50 cm za pomocí pětice úzkých slupic, které jen nadzvedávají a prokypřují půdu. Slupice jsou na rám přišroubovány za pomocí třmenů, takže lze mezi nimi nastavovat vzdálenost. Dále byl vystaven nový Kypřič DTX, který na rozdíl od Fatlineru (jištěn střižným šroubem) je jištěn hydraulickým systémem. Přední sekce lze nastavovat po pěti centimetrech prostřednictvím čepu od 20 do 40 centimetrů. Stroj je složen ze dvou řad slupic, za kterými následují dvě řady talířových sekcí a hydraulicky nastavitelný válec.

Mezi secími stroji byla umístěna horká novinka, tažený osmiřádkový pneumatický secí stroj Optima TF Profi. „Na stroji jsou namontované nové výsevní jednotky, které jsou přetlakové, to znamená, že ventilátor vytváří proud vzduchu, který proudí do samotných výsevních jednotek, které jsou celé přetlakové včetně zásobníku. Osivo je přichytnuto k výsevnímu kotouči pomocí přetlaku, kde se otáčí až do bodu výpadu, tam je odděleno od výsevního kotouče a je vystřeleno do seťového lože. V seťovém loži je zachyceno měkkým zatlačovacím kolem. Tento systém má výhodu v tom, že je přesný i při vyšších pojezdových rychlostech. Stroj vyniká jednoduchým ovládáním, je ISOBUS kompatibilní,” seznámil s novinkami posluchače produktový manažer, pan Ing. Petr Pešek.

Ucelená řada tažených postřikovačů klepe na dveře

Mimo nesené rozmetadlo hnojiv a samojízdný postřikovač, produktový manažer Jan Mudra představil nový tažený postřikovač iXtrack T3 a začal slovy: „Je to první zástupce budoucí ucelené nabídky tažených postřikovačů série iXtrack T. Vystavený model je iXtrack T3, následně se představí iXtrack T4 s větší nádrží a poté největší iXtrack T6.” iXtrack T3 je kompaktní postřikovač i přesto, že může disponovat až 30 m rameny – buď ocelovými, nebo hliníkovými. Postřikovač je vybaven hydraulicky řiditelnou nápravou a zajímavostí je, že při otáčení se natáčí spolu s koly také blatníky. Přimíchací nádrž je integrovaná do designu postřikovače, její víko slouží i jako odkládací plocha. Injektor je umístěn až nahoře, takže perfektně saje prášková hnojiva.

Zlatý hřeb předvádění. Koncepce dvou komor přesvědčí

Na přilehlém poli se předváděla technika na sklizeň pícnin. Jako první do porostu vjela Kubota M7 s čelním a bočním žacím strojem a hned po ní Valtra s tímtéž složením. Následovalo obracení a shrnování jednorotorovým shrnovačem a královským čtyřrotorovým. Zraky návštěvníků se ale nedočkavě ubíraly na jeden jediný stroj, a to na první lis na světě na kulaté balíky, s integrovaným ovíjecím mechanismem, jenž nemusí při práci vůbec zastavovat. Jedná se o světovou a funkční unikátnost, která si poprvé v České republice odbyla premiéru. Stroj odváděl perfektní práci. Aby ne, aktivně se testoval tři roky. Tím, že lis nemusí zastavovat, dosahuje velkých výkonů, o kterých si klasický lis může nechat zdát, což bylo následně prokázáno při srovnání s konvenčním lisem. I tak mnoho konstrukčních řešení a dílů sdílí se svými bratry, konvenčními lisy Kverneland, takže se majitel nemusí obávat o náhradní díly. Za hodinu lze vyprodukovat až 100 zabalených balíků do fólie. Celá koncepce tkví ve dvou pevných lisovacích komorách. Jedna komora je hlavní a druhá je tzv. předkomora, která je menší. Předkomora je umístěna přímo nad sběračem. Díky tomuto uspořádání si lis zachovává příznivé rozměry. Ve skutečnosti není větší než konvenční lis. Lisování probíhá takto: balík je zformován standardně v hlavní komoře, tok materiálu se ale nezastavuje, neboť je přesměrován do předkomory. Balík v hlavní komoře se mezitím přemístí, zabalí a případně umístí na stůl baličky, kde je maximálně rychle ovinut fólií dvěma oběžnými rameny. Jakmile je předkomora plná, předlisovaný materiál se přemístí zase do hlavní komory, stejně jako tok materiálu od plnicího rotoru. Lis má 18 lisovacích válců, vkládací rotor o průměru 800 mm a řezací ústrojí s 25 jednotlivě jištěnými řezacími noži uloženými ve dvou řadách.

Lis pracuje na bázi automatiky, která je nejkomfortnější, takže obsluha nedělá nic jiného, než sedí a kouká na řádek, a kdy bude balík hotov, o tom informuje kamera umístěná vzadu na lisu. Samozřejmostí je, že můžete tento poloautomatický modus nastavit i na systém manuální. To už se pak obsluha musí lisování, respektive ovládání věnovat trochu víc. To všechno umožní ISOBUS kompatibilní elektroniky od firmy Kverneland , která je 100% standardem u lisů Kverneland, a to bez ohledu na typ. Vždy monitor, který vám dodáme, můžete použít i na další stroje, nebo naopak, když už máte doma takový monitor, můžete jej použít na naši lisovací techniku,” zasvětil návštěvníky do ovládání lisů produktový manažer, pan Vladimír Průcha.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy

Tématické obory

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek