Dnes je 25.5. – svátek slaví Viola

Lis na kulaté balíky Kverneland FastBale

Zveřejněno: 21. 7. 2018

Společnost Kverneland Group investuje značné finanční prostředky do vývoje nových technických řešení. Výjimkou nejsou ani nejmodernější lisy, pro něž jsou charakteristické pevné a pravidelné balíky, spolehlivost, velký výkon a snadné ovládaní s automatickými funkcemi. FastBale představuje vlajkovou loď v tomto segmentu strojů.

Non-stop lisování a balení zajistí maximální zisk

Revoluční lis na kulaté balíky Kverneland FastBale s integrovanou baličkou je určený pro nepřetržitou práci. Lisuje zcela automaticky bez nutnosti zastavovat po každém dolisování balíku v lisovací komoře a jeho vázání, což má vliv nejen na obrovský pracovní výkon (za hodinu udělá až 100 kompletně zabalených balíků do folie), ale i mimořádný komfort obsluhy. Důmyslná konstrukce, kdy jsou na jednom podvozku umístěny za sebou dvě komory a balička, umožnila vývojovému centru vytvořit extrémně krátký a kompaktní stroj, u nějž zemědělci ocení snadnou manévrovatelnost a stabilitu na svahu – což je na většině svažitých pozemcích, kde se v tuzemsku píce pěstuje – velice důležitý faktor.

Vybavení

Lis s 18 lisovacími válci je vybaven vkládacím rotorem o průměru 800 mm, na nějž navazuje řezací ústrojí s 25 jednotlivě jištěnými řezacími noži uloženými ve dvou skupinách. Toto chytré řešení je velice oblíbené díky možnosti řezat jednou skupinou nožů (13 ks) nebo druhou skupinou nožů (12 ks), aniž by obsluha vystoupila z traktoru (ovládání přes ovládací box). Dobrým standardem, jako u všech lisů Kverneland, je rovněž z kabiny traktoru ovládané, výklopné dno vkládacího kanálu pro jeho uvolnění v případě ucpání hmotou. Pevnou komoru lisu FastBale tvoří standardní velká komora a předkomora, která se nachází přímo nad plnicím rotorem. Předkomora je o třetinu menší než hlavní komora. Lisování začíná standardní operací – slisováním prvního balíku v hlavní komoře. Jestliže je první balík zformován, tok materiálu se nezastaví jako u klasického lisu, ale je přesměrován do předkomory. Tím se umožní zabalení hotového balíku do sítě či fólie a jeho překlopení na balicí stůl baličky. Je-li předkomora plná, předlisovaná hmota se přesměruje do standardní komory, stejně jako tok materiálu od plnicího rotoru. A tady je balík dotvořen do konečného tvaru a požadované hustoty. A tak to jde stále dokola.

Jak to funguje

Překlopení balíku na balicí stůl je jednoduché, neboť stůl se sníží na úroveň lisovací komory a balík se tedy pouze na něj překulí přes odkládací – transportní válce v komoře. Poté se stůl zvedne a dvě oběžná ramena balík maximálně rychle ovinou fólií. Ramena, jež rotují vysokou rychlostí ve vertikální rovině, jsou vybavena systémem balení folie šířky 750 mm se 70% předpětím. Po ovinutí se balička zase sníží a válec baličky jemně uloží balík na zem, aniž by se kutálel a tím mohlo dojít k poškození obalované vrstvy folie a tím k znehodnocení lisované hmoty. Toto velice ohleduplné odložení hotového balíku je velice důležité, neboť pouze kvalitně slisovaný balík, který je perfektně a ihned zabalen do folie zajistí uvnitř okamžité nastartování fermentačních procesů – a pokud by došlo při neohleduplném odložení balíku k jeho poškození, je celá tato práce v podstatě k ničemu. Navíc je na přání možné tento unikátní stroj vybavit šetrným překlápěčem balíků na jejich základnu, což eliminuje nebezpečí poškození folie téměř na nula % a zároveň zaručuje i na svažitých pozemcích eliminaci nebezpečí „rozjetí balíku po svahu dolů”. O situaci za vlastním strojem je obsluha informována pomocí vzadu umístěné kamery, takže řidič přesně vidí, jak probíhá balení i odložení balíku.

Balíky bez sítě či provázků

V roce 2016 byla omezená série těchto lisů v testovacím provozu po celé Evropě – v roce 2017 byla spuštěna 0 série 30 kusů s nasazením již po celém světě a pro rok 2018 jde již plně odzkoušený stroj do sériové výroby. Na uživatele zapůsobila hlavně konstrukce dvou komor a také systém balení do fólie. Poslední inovací procesu non – stop lisování a balení je systém používající k ovinutí balíku v komoře pouze fólii bez síťoviny.

Tato technika zaručuje jednodušší následnou manipulaci s balíkem, větší slisovatelnost, lepší kvalitu senáže a tím i vyšší užitkovost,” říká Vladimír Průcha ze společnosti Kverneland Group Czech. „Balení rovnou do fólie vyžadovalo některé zásadní změny v systému vázání oproti klasické síti, neboť fólie má jiné charakteristické vlastnosti. A konstruktéři Kverneland Group si s nimi poradili. Přitom tento systém je schopen pracovat s velikou škálou napínacích poměrů a rolemi až do šířky 1400 milimetrů, což umožňuje použít fólie od různých dodavatelů. Obsluha může v ovládacím terminálu, neboť lis je ISOBUS kompatibilní, jednoduše nastavit změnu systému balení ze sítě na fólii či naopak, a to bez jakékoliv potřeby mechanických zákroků. Tato velká flexibilita lisu FastBale předurčuje jeho využití především ve službách, kde je třeba rychle se přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníků.

Nasazení bez obav

I když je non-stop lis FastBale zcela nový a unikátní stroj a má bezesporu mnoho předností, je i jedna přednost, která je pro případné uživatele rovněž velice důležitá a kterou zcela jistě ocení. Jde o to, že velká většina jednotlivých segmentů vlastního stroje je zcela totožná s dosud sériově vyráběnými tradičními lisy, a tak případná potřeba a dodávka náhradních dílů bude bezproblémová. Celá přední část lisu – sběrač 230 cm, vkládací rotor, řezací ústrojí SuperCut 25 a vyklápěcí technologie dna DropFloor – jsou zcela totožné s běžně vyráběnými lisy skupiny Kverneland. Rovněž válce lisovací komory jsou zcela totožné – včetně uložení, ozubených kol. Běžně užívané jsou rovně předpěťové držáky foliového balení na satelitní baličce. U použité, a plně ISOBUS kompatibilní, elektronice lisu to platí dvojnásobně, vždyť sensory, kabely, ale hlavně vlastní ovládací boxy jsou stejné pro všechny ISOBUS stroje z portfolia skupiny Kverneland. Není tak třeba mít obavy s dodávkou náhradních dílů při případné nehodě.

Autor: Vladimír Průcha
Foto: Kverneland Group Czech

Tématické tagy

Tématické obory

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek