Dnes je 15.8. – svátek slaví Hana

Kombinovaný kypřič Triton reaguje na nové požadavky a přání zemědělců

Zveřejněno: 11. 6. 2018

Výběr systému zpracování půdy a jeho nastavení a dodržování je klíčovým rozhodnutím každého zemědělce, neboť zásadně ovlivňuje výši výnosů, množení škůdců a plevelů. Firma Farmet přichází v této oblasti s novinkou, kypřičem Triton, jenž kombinuje diskový pracovní orgán s dlátovým.

Kombinovaný kypřič Triton je výsledkem spolupráce firmy Farmet se zemědělci a výzkumnými institucemi

Samotné nastavení systému zpracování půdy je vcelku jednotné, ale dokáže se lišit v závislosti na oblasti, ve které zemědělec hospodaří. Největší vliv na systém zpracování půdy mají půdní podmínky. Jiné podmínky a vlastnosti má zemina jílovitá, jiné hlinitopísčitá, jiné černozem a podobně. Systém zpracování půdy se v posledních letech mění a je přehodnocován s cílem zvýšit úroveň péče o půdní prostředí.

Výrobci zemědělské techniky reagují na změny systému konstrukčními a technologickými úpravami stávajícího výrobního portfolia, nebo vývojem zcela nových strojů. I firma Farmet je jednou z firem, která neustále spolupracuje se zemědělci i výzkumnými institucemi, kdy se snaží řešit jejich požadavky a někdy i specifická přání.

Kombinovaný kypřič Triton

Výsledkem této spolupráce je novinka, která bude představena na Techagru 2018 – kombinovaný kypřič Triton.

Hlavní předností kypřiče Triton je jeho kombinace pracovních orgánů, kdy se na jednom stroji kombinuje diskový pracovní orgán s dlátovým. Tato kombinace umožňuje při jednom přejezdu účinně rozřezat a dokonale promíchat případné rostlinné zbytky, a to až do hloubky 35 cm.

Kombinovaný diskodlátový kypřič Triton je ideální především pro zpracování těžších půd s velkým množstvím posklizňových zbytků, kdy jsou posklizňové zbytky rovnoměrně promíchány do celoplošné zpracované vrstvy půdy a zároveň je půda zónově hloubkově prokypřena.

Kombinovaný kypřič Triton je osazen dvěma řadami disků o průměru 560 nebo 620 mm s bezúdržbovým jištěním proti přetížení. Disky půdu celoplošně zpracují do hloubky 12–15 cm a výborně promíchají rostlinné zbytky. Následně dvě řady mohutných otěruvzdorných dlát s velkou roztečí 42 cm půdu zónově prokypří až do hloubky 35 cm a zajistí výborné vsakování vody do větších hloubek.

Jištění dlát s odjišťovací silou 450 kg je navrženo tak, aby bylo dostatečně odolné, ale hlavně bezúdržbové, což ocení koncový zákazník. Pružinové jištění zajišťuje správnou činnost dláta v půdě, ale zároveň chrání dláta a stroj před poškozením, kdy pracovní nástroj narazí v půdě na nějakou pevnou překážku.

Za dláty umístěné usměrňovací disky vytvoří jemnou strukturu půdy na povrchu a rovnoměrně rozloží půdu před zadní válec. Zadní válec prokypřenou a rovnoměrně rozloženou půdu zpětně utuží, rozdrobí případné hroudy a urovná povrch pozemku. Nabídka zadních válců je pestrá, aby si každý zemědělec vybral nejvhodnější řešení do svých půdních podmínek.

Odolný a efektivní stroj

Robustní konstrukce dělá ze stroje Triton odolný stroj, zároveň však díky kombinaci pracovních orgánů a využití technologie eXtra STEEL line je stroj stabilní při práci s nízkým tahovým odporem.

Seřízení a nastavení kypřiče Triton je opravdu jednoduché a intuitivní, jelikož už při zrodu tohoto stroje si konstruktéři z Farmetu předsevzali, aby byl Triton co nejjednoduší na obsluhu a seřízení. K seřízení a nastavení stroje Triton slouží osvědčené překlapávací podložky, ráčnová páka a hydraulický okruh. Kombinovaný kypřič Triton je pro zemědělce velkým přínosem, jelikož jeho využití je reálné během celého roku a v mnoha případech dokáže nahradit orbu.

Na přání jej lze dovybavit secí jednotkou na výsev meziplodin či přímý výsev travin – Micro Drill.

Autor: Vladimír Mertlík
Foto: Archiv Farmet a.s.

Tématické tagy

Nové

Lisování bez zastavení. Revoluční lis FastBale se předvedl na Rakovnicku

Zveřejněno 3.8. Ještě blíže k zemědělcům, tak by se dal označit záměr společnosti Kverneland Group Czech, která si přichystala spolu s oblastními partnery regionální polní dny pod souhrnným názvem Kverneland Naživo! Stacionárně vystavenou techniku si návštěvník… jít na článek

Traktory CARRARO na veletrhu TECHAGRO 2018

Zveřejněno 1.8. Autorizovaný zástupce italské společnosti Carraro v České republice a na Slovensku, společnost B.Z.Agency s.r.o., poprvé vystavil na veletrhu Techagro 2018, mimo ostatní výrobky, také speciální traktory do vinic a sadů. Traktory byly v ČR… jít na článek

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 30.7. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek