Dnes je 24.6. – svátek slaví Jan

Kombinovaný kypřič Triton reaguje na nové požadavky a přání zemědělců

Zveřejněno: 11. 6. 2018

Výběr systému zpracování půdy a jeho nastavení a dodržování je klíčovým rozhodnutím každého zemědělce, neboť zásadně ovlivňuje výši výnosů, množení škůdců a plevelů. Firma Farmet přichází v této oblasti s novinkou, kypřičem Triton, jenž kombinuje diskový pracovní orgán s dlátovým.

Kombinovaný kypřič Triton je výsledkem spolupráce firmy Farmet se zemědělci a výzkumnými institucemi

Samotné nastavení systému zpracování půdy je vcelku jednotné, ale dokáže se lišit v závislosti na oblasti, ve které zemědělec hospodaří. Největší vliv na systém zpracování půdy mají půdní podmínky. Jiné podmínky a vlastnosti má zemina jílovitá, jiné hlinitopísčitá, jiné černozem a podobně. Systém zpracování půdy se v posledních letech mění a je přehodnocován s cílem zvýšit úroveň péče o půdní prostředí.

Výrobci zemědělské techniky reagují na změny systému konstrukčními a technologickými úpravami stávajícího výrobního portfolia, nebo vývojem zcela nových strojů. I firma Farmet je jednou z firem, která neustále spolupracuje se zemědělci i výzkumnými institucemi, kdy se snaží řešit jejich požadavky a někdy i specifická přání.

Kombinovaný kypřič Triton

Výsledkem této spolupráce je novinka, která bude představena na Techagru 2018 – kombinovaný kypřič Triton.

Hlavní předností kypřiče Triton je jeho kombinace pracovních orgánů, kdy se na jednom stroji kombinuje diskový pracovní orgán s dlátovým. Tato kombinace umožňuje při jednom přejezdu účinně rozřezat a dokonale promíchat případné rostlinné zbytky, a to až do hloubky 35 cm.

Kombinovaný diskodlátový kypřič Triton je ideální především pro zpracování těžších půd s velkým množstvím posklizňových zbytků, kdy jsou posklizňové zbytky rovnoměrně promíchány do celoplošné zpracované vrstvy půdy a zároveň je půda zónově hloubkově prokypřena.

Kombinovaný kypřič Triton je osazen dvěma řadami disků o průměru 560 nebo 620 mm s bezúdržbovým jištěním proti přetížení. Disky půdu celoplošně zpracují do hloubky 12–15 cm a výborně promíchají rostlinné zbytky. Následně dvě řady mohutných otěruvzdorných dlát s velkou roztečí 42 cm půdu zónově prokypří až do hloubky 35 cm a zajistí výborné vsakování vody do větších hloubek.

Jištění dlát s odjišťovací silou 450 kg je navrženo tak, aby bylo dostatečně odolné, ale hlavně bezúdržbové, což ocení koncový zákazník. Pružinové jištění zajišťuje správnou činnost dláta v půdě, ale zároveň chrání dláta a stroj před poškozením, kdy pracovní nástroj narazí v půdě na nějakou pevnou překážku.

Za dláty umístěné usměrňovací disky vytvoří jemnou strukturu půdy na povrchu a rovnoměrně rozloží půdu před zadní válec. Zadní válec prokypřenou a rovnoměrně rozloženou půdu zpětně utuží, rozdrobí případné hroudy a urovná povrch pozemku. Nabídka zadních válců je pestrá, aby si každý zemědělec vybral nejvhodnější řešení do svých půdních podmínek.

Odolný a efektivní stroj

Robustní konstrukce dělá ze stroje Triton odolný stroj, zároveň však díky kombinaci pracovních orgánů a využití technologie eXtra STEEL line je stroj stabilní při práci s nízkým tahovým odporem.

Seřízení a nastavení kypřiče Triton je opravdu jednoduché a intuitivní, jelikož už při zrodu tohoto stroje si konstruktéři z Farmetu předsevzali, aby byl Triton co nejjednoduší na obsluhu a seřízení. K seřízení a nastavení stroje Triton slouží osvědčené překlapávací podložky, ráčnová páka a hydraulický okruh. Kombinovaný kypřič Triton je pro zemědělce velkým přínosem, jelikož jeho využití je reálné během celého roku a v mnoha případech dokáže nahradit orbu.

Na přání jej lze dovybavit secí jednotkou na výsev meziplodin či přímý výsev travin – Micro Drill.

Autor: Vladimír Mertlík
Foto: Archiv Farmet a.s.

Tématické tagy

Nové

Úbytek účinných látek znamená úbytek přípravků

Zveřejněno 23.9. Na mysli mám samozřejmě úbytek přípravků na ochranu rostlin (dále POR). Je s podivem, že se tak děje pouze v zemědělské oblasti. Nic podobného se neděje například v průmyslu farmaceutickém, ani kosmetickém. Přitom chemie v našich životech je… jít na článek

Je recyklování vyčištěných splaškových vod v závlahách potřebné a žádoucí?

Zveřejněno 19.9. V dnešní době se hodně řeší otázka recyklace odpadních vod. Jde o to zamezit poškozování vodních ekosystémů a zatěžování životního prostředí nežádoucími cizorodými látkami označovanými jako „prioritní polutanty“. Článek přináší přehled současného… jít na článek

Zajímavé exponáty z brněnských veletrhů

Zveřejněno 21.8. Největší veletrh ve střední Evropě vždy přinese pohled na nespočet techniky různých výrobců a značek. Pár zajímavých exponátů si přiblížíme v tomto článku, dalším se podrobněji budeme věnovat v samostatných reportážích v tomto vydání a v… jít na článek