Témata

UPOZORNĚNÍ: Číslo 1/2016 vyjde až 13.5. (po veletrhu TECHAGRO). Ostatní vydání zůstávají jak termínem, tak tématy nezměněna. Dojde pouze k formálnímu přečíslování.

ČísloTémaRozšířená distribuce*)
2/2016
1/2016
Sklizňová technika, skladování, přeprava komodit
 • Technika pro přípravu půdy, setí, sázení, hnojení a ochranu rostlin, druhy osiv a šlechtění
 • Technika pro aplikaci hnojiv a postřiků (rozmetadla hnoje, kejdovače, postřikovače, rozmetadla umělých hnojiv aj.)
 • Zpracování a skladování píce
 • Skladování, manipulace a sušení dřeva a dřevní hmoty
 • Malá stavební technika, náhradní díly a příslušenství
 • Dopravníky a třídicí zařízení
 • Zemědělské objekty – výstavba, rekonstrukce, technologická zařízení (vzduchotechnika, vytápění, chlazení)
 • Solární technologie
 • Krajinářství a zahrady
TECHAGRO*) (3.–7. 4.) Brno
Silva Regina (3.–7. 4.) Brno

Na TECHAGRU vystavujeme, a proto bude navýšen náklad o 1000 ks.
1/2016
2/2016
Provoz a údržba strojů, techniky a budov
 • Novinky z veletrhu TECHAGRO 2016
 • Technika pro přípravu půdy, setí, sázení, hnojení a ochranu rostlin, druhy osiv a šlechtění
 • Dopravní technika pro zpracování komodit (posklizňové linky, dopravníky)
 • Těžba, doprava a zpracování dřeva
 • Oleje a maziva, diagnostika, náhradní díly, alternativní paliva
 • Pneumatiky – inovace, trendy
 • Traktory, sklízecí mlátičky, přívěsy, návěsy, nakladače a teleskopické manipulátory, včetně nářadí
 • Bioplynové stanice – ekonomika provozu (příklady, zkušenosti)
 • Zakládání staveb a jejich výstavba (zemědělské budovy – stáje, skladiště, dílny, garáže, kancelářské prostory)
 • Záložní zdroje energie a vytápění budov
3/2015 Posklizňová technika
 • Tipy a pozvánky na výstavu Země živitelka 2015
 • Těžba a doprava dřeva – harvestory, traktory, nástavby, lanovky, vyvážecí soupravy, pily a nářadí
 • Vybavení dílen a mobilní dílny
 • Sledování provozních parametrů
 • Tepelná ochrana zemědělských staveb
 • Pneumatiky – inovace, trendy
 • Traktory, sklízecí mlátičky, přívěsy, návěsy, nakladače a teleskopické manipulátory, včetně nářadí
 • Stroje ke zpracování půdy před setím
 • Kogenerační jednotky, sušárny, osevní postupy
 • Ekonomika provozu
Země Živitelka
(25.–30. 8.) České Budějovice
4/2015 Zazimování strojů, hospodárný provoz
 • Zásady správné orby, orba také zábavou, ochrana půdního fondu
 • Technika pro aplikaci hnojiv a postřiků (rozmetadla hnoje, kejdovače, postřikovače, rozmetadla umělých hnojiv aj.)
 • Technika pro péči o les – obnova porostu
 • Výstavba, rekonstrukce a údržba účelových komunikací a ploch
 • Komunální technika
 • Technická zařízení budov a provozů
 • Záložní zdroje energie a vytápění budov
 • Geologie a sanace
 • Údržba strojů a opravárenství
 • Zima v živočišné výrobě, hospodaření, výlovy

*) navýšená distribuce mezi návštěvníky, posluchače, vystavovatele (změny vyhrazeny)

Uzávěrky a distribuce v roce 2016

UPOZORNĚNÍ: Číslo 1/2016 vyjde až 13.5. (po veletrhu TECHAGRO). Ostatní vydání zůstávají jak termínem, tak tématy nezměněna. Dojde pouze k formálnímu přečíslování.

Číslo1/2015
(původně 2/15)
2/2015
(původně 1/15)
3/20154/2015
Uzávěrka
Notice

Notice

Undefined offset: 2016 search►

Source file

File: /var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache/latte/agrojournal-cz-app-templates-Casopis-temata-latte-bd92e19834625115b3eb7872eb8875b9.php:123

113: 114: 115: 116: <h2>Uzávěrky a distribuce v roce 2016</h2> 117: 118: <p><span style="color:red">UPOZORNĚNÍ: Číslo 1/2016 vyjde až 13.5. (po veletrhu TECHAGRO). Ostatní vydání zůstávají jak termínem, tak tématy nezměněna. Dojde pouze k formálnímu přečíslování.</span></p> 119: 120: 121: <table class="normal" style="width:100%";> 122: <tr><td class="alt">Číslo</td><td class="act">1/2015<br>(původně 2/15)</td><td class="act">2/2015<br>(původně 1/15)</td><td class="act">3/2015</td><td class="act">4/2015</td></tr> 123: <tr><td class="alt">Uzávěrka</td><td class="ac"><?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($template->Date($vydani[2016][2]->uzaverka, 'd. m.'), ENT_NOQUOTES) ?> 124: </td><td class="ac"><?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($template->Date($vydani[2016][1]->uzaverka, 'd. m.'), ENT_NOQUOTES) ?> 125: </td><td class="ac"><?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($template->Date($vydani[2016][3]->uzaverka, 'd. m.'), ENT_NOQUOTES) ?> 126: </td><td class="ac"><?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($template->Date($vydani[2016][4]->uzaverka, 'd. m.'), ENT_NOQUOTES) ?></td></tr> 127: <tr><td class="alt">Distribuce</td><td class="ac"><?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($template->Date($vydani[2016][2]->vydani, 'd. m.'), ENT_NOQUOTES) ?>

Call stack

 1. .../latte/latte/src/Latte/Macros/BlockMacros.php:337 source  _lb7b582c32e2_content (arguments)

  327: /** 328: * Calls block. 329: * @return void 330: */ 331: public static function callBlock(\stdClass $context, $name, array $params) 332: { 333: if (empty($context->blocks[$name])) { 334: throw new RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'."); 335: } 336: $block = reset($context->blocks[$name]); 337: $block($context, $params); 338: } 339: 340: 341: /**
  $_b
  stdClass #0881
  
  templates => array (3)
  | 0365230697 => Latte\Template #799e
  | | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params protected => array (19)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ] | | | template => Latte\Template #799e { RECURSION } | | | _l => stdClass #4e4f { ... } | | | _g => stdClass #c585 { ... }
  | 1806194710 => Latte\Template #abd4
  | | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/@layout.latte" (63) | | params protected => array (19)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ] | | | template => Latte\Template #abd4 { RECURSION } | | | _l => stdClass #1803 { ... } | | | _g => stdClass #c585 { ... }
  | 5366876895 => Latte\Template #8873
  | | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/../@layout.latte" (66) | | params protected => array (19)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ] | | | template => Latte\Template #8873 { RECURSION } | | | _l => stdClass #e991 { ... } | | | _g => stdClass #c585 { ... }
  blocks => array (10)
  | contenth => array (1)
  | | 0 => "_lb11cdddb432_contenth" (22)
  | title => array (2)
  | | 0 => "_lb0db862d158_title" (19) | | 1 => "_lbc25bad707e_title" (19)
  | content => array (1)
  | | 0 => "_lb7b582c32e2_content" (21)
  | podmenu => array (2)
  | | 0 => "_lbe9dd537740_podmenu" (21) | | 1 => "_lb7af7ff8233_podmenu" (21)
  | fbMeta => array (1)
  | | 0 => "_lb579ce69d1c_fbMeta" (20)
  | head => array (1)
  | | 0 => "_lbd74043c750_head" (18)
  | logo => array (1)
  | | 0 => "_lbf2c1a3d68a_logo" (18)
  | "add-main" => array (1)
  | | 0 => "_lbe2bb3bd8bd_add_main" (22)
  | scripts => array (1)
  | | 0 => "_lb09c9aff652_scripts" (21)
  | _cookiesInfo => array (1)
  | | 0 => "_lbfb683db744__cookiesInfo" (26)
  $_args
  array (19)
  
  _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  user => Nette\Security\User #423b
  | guestRole => "guest" (5) | authenticatedRole => "authenticated" (13) | onLoggedIn => NULL | onLoggedOut => NULL | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | namespace private => "" | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | sessionSection private => NULL
  | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | authorizator private => NULL
  netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb
  | cookieDomain => "" | cookiePath => "/" | cookieSecure => FALSE | cookieHttpOnly => TRUE | warnOnBuffer => TRUE | code private => 200
  netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | useDirs private => TRUE | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/btfj.dat" (48) | | handle private => NULL | | lastNode private => 2 | | processIdentifier private => NULL | | nodeCache private => array () | | nodeChanged private => array () | | toCommit private => array () | | deletedLinks private => array () | | dataNodeFreeSpace private => array ()
  | locks private => NULL
  baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) basePath => "" flashes => array () svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832
  | table private => Nette\Database\Table\Selection #e37a
  | | connection protected => Nette\Database\Connection #3dee
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #5ae5 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #fc3f { ... } | | | pdo private => PDO #6dc1
  | | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #560d { ... } | | | structure protected => array (3) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (3) [ ... ]
  | | cache protected => Nette\Caching\Cache #c10f
  | | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | namespace private => "Nette.Database.03d13596124fb571afdaa148ae5f52df\x00" (48) | | | key private => NULL | | | data private => NULL
  | | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #e789
  | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #5ae5 { ... } | | | tableName protected => "svatek" (6) | | | databaseReflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | delimitedTable protected => "`svatek`" (8) | | | select protected => array () | | | where protected => array (2) [ ... ] | | | conditions protected => array (2) [ ... ] | | | parameters protected => array (5) [ ... ] | | | order protected => array () | | | limit protected => NULL | | | offset protected => NULL | | | group protected => "" | | | having protected => ""
  | | name protected => "svatek" (6) | | primary protected => "id" (2) | | primarySequence protected => FALSE | | rows protected => array (1)
  | | | 348 => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { RECURSION }
  | | data protected => array (1)
  | | | 348 => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { RECURSION }
  | | dataRefreshed protected => FALSE | | globalRefCache protected => array (1)
  | | | "" => array (1) [ ... ]
  | | refCache protected => array (1)
  | | | referencingPrototype => array ()
  | | generalCacheKey protected => "2a65663dcd0980463f408f602319cdce" (32) | | specificCacheKey protected => NULL | | aggregation protected => array () | | accessedColumns protected => array (7)
  | | | id => TRUE | | | den => TRUE | | | nMesic => TRUE | | | statniSvatekTxt => TRUE | | | svatek1 => TRUE | | | svatek2 => TRUE | | | svatek3 => TRUE
  | | previousAccessedColumns protected => array (7)
  | | | id => TRUE | | | den => TRUE | | | nMesic => TRUE | | | statniSvatekTxt => TRUE | | | svatek1 => TRUE | | | svatek2 => TRUE | | | svatek3 => TRUE
  | | observeCache protected => Nette\Database\Table\Selection #e37a { RECURSION } | | keys protected => array ()
  | data private => array (7)
  | | id => 348 | | den => 13 | | nMesic => 12 | | statniSvatekTxt => NULL | | svatek1 => "Lucie" (5) | | svatek2 => NULL | | svatek3 => NULL
  | dataRefreshed private => FALSE
  httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f
  | method private => "GET" (3) | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | scriptPath private => "/" | | scheme private => "https" (5) | | user private => "" | | pass private => "" | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | port private => 443 | | path private => "/casopis/temata" (15) | | query private => "" | | fragment private => ""
  | query private => array () | post private => array () | files private => array () | cookies private => array () | headers private => array (4)
  | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | remoteHost private => NULL | rawBody private => NULL
  branding => array (1)
  | css_path => "/images/pozadi/zari-v1.css" (26)
  selectedMenu => "Články" (8) vydani => array (2)
  | 2017 => array (4)
  | | 1 => Nette\Database\Table\ActiveRow #de78
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #0ad4
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #aa26
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow #133b
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | 2018 => array (4)
  | | 1 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c750
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #9bf0
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #6c9c
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow #09b4
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  template => Latte\Template #8873
  | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | onCompile => array (1)
  | | | 0 => Closure #079d
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 65 | | | | variables => array (2) [ ... ] | | | | parameters => "$latte" (6)
  | | parser private => NULL | | compiler private => NULL | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206
  | | | presenter private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... }
  | | contentType private => "html" (4) | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | autoRefresh private => TRUE | | filters private => array (38)
  | | | "" => array (1) [ ... ] | | | bytes => "Latte\Runtime\Filters::bytes" (28) | | | capitalize => "Latte\Runtime\Filters::capitalize" (33) | | | datastream => "Latte\Runtime\Filters::dataStream" (33) | | | date => "Latte\Runtime\Filters::date" (27) | | | escapecss => "Latte\Runtime\Filters::escapeCss" (32) | | | escapehtml => "Latte\Runtime\Filters::escapeHtml" (33) | | | escapehtmlcomment => "Latte\Runtime\Filters::escapeHtmlComment" (40) | | | escapeical => "Latte\Runtime\Filters::escapeICal" (33) | | | escapejs => "Latte\Runtime\Filters::escapeJs" (31) | | | escapeurl => "rawurlencode" (12) | | | escapexml => "Latte\Runtime\Filters::escapeXML" (32) | | | firstupper => "Latte\Runtime\Filters::firstUpper" (33) | | | implode => "implode" (7) | | | indent => "Latte\Runtime\Filters::indent" (29) | | | lower => "Latte\Runtime\Filters::lower" (28) | | | nl2br => "Latte\Runtime\Filters::nl2br" (28) | | | number => "number_format" (13) | | | repeat => "str_repeat" (10) | | | replace => "Latte\Runtime\Filters::replace" (30) | | | replacere => "Latte\Runtime\Filters::replaceRe" (32) | | | safeurl => "Latte\Runtime\Filters::safeUrl" (30) | | | strip => "Latte\Runtime\Filters::strip" (28) | | | striptags => "strip_tags" (10) | | | substr => "Latte\Runtime\Filters::substring" (32) | | | trim => "Latte\Runtime\Filters::trim" (27) | | | truncate => "Latte\Runtime\Filters::truncate" (31) | | | upper => "Latte\Runtime\Filters::upper" (28) | | | url => "rawurlencode" (12) | | | normalize => "Nette\Utils\Strings::normalize" (30) | | | toascii => "Nette\Utils\Strings::toAscii" (28) | | | webalize => "Nette\Utils\Strings::webalize" (29) | | | padleft => "Nette\Utils\Strings::padLeft" (28) | | | padright => "Nette\Utils\Strings::padRight" (29) | | | reverse => "Nette\Utils\Strings::reverse" (28) | | | null => Closure #b1e1
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 79 | | | | variables => array () | | | | parameters => ""
  | | | length => Closure #5908
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 80 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$var" (4)
  | | | modifydate => Closure #5f41
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 83 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$time, $delta, $unit" (20)
  | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/../@layout.latte" (66) | params protected => array (19)
  | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | user => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | basePath => "" | | flashes => array () | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #e37a { ... } | | | data private => array (7) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | branding => array (1)
  | | | css_path => "/images/pozadi/zari-v1.css" (26)
  | | selectedMenu => "Články" (8) | | vydani => array (2)
  | | | 2017 => array (4) [ ... ] | | | 2018 => array (4) [ ... ]
  | | template => Latte\Template #8873 { RECURSION } | | _l => stdClass #e991
  | | | extends => NULL
  | | _g => stdClass #c585
  | | | extended => TRUE
  _l => stdClass #e991
  | extends => NULL
  _g => stdClass #c585
  | extended => TRUE
 2. /var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache/latte/cz-app-templates-Casopis-layout-latte-f2c75498a6f59e95ca31d311a346ff41.php:236 source  Latte\Macros\BlockMacros:: callBlock (arguments)

  226: 227: <div id="contenth"> 228: <div id="contenth_in"> 229: <?php if (isset($_b->blocks["contenth"])) { Latte\Macros\BlockMacros::callBlock($_b, 'contenth', $template->getParameters()) ;} ?> 230: </div> 231: </div> 232: 233: 234: <div id="content"> 235: <div id="content_in"> 236: <?php Latte\Macros\BlockMacros::callBlock($_b, 'content', $template->getParameters()) ?> 237: </div> 238: </div> 239: 240: <div id="sidebar">
  $context
  stdClass #0881
  
  templates => array (3)
  | 0365230697 => Latte\Template #799e
  | | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params protected => array (19)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ] | | | template => Latte\Template #799e { RECURSION } | | | _l => stdClass #4e4f { ... } | | | _g => stdClass #c585 { ... }
  | 1806194710 => Latte\Template #abd4
  | | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/@layout.latte" (63) | | params protected => array (19)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ] | | | template => Latte\Template #abd4 { RECURSION } | | | _l => stdClass #1803 { ... } | | | _g => stdClass #c585 { ... }
  | 5366876895 => Latte\Template #8873
  | | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/../@layout.latte" (66) | | params protected => array (19)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ] | | | template => Latte\Template #8873 { RECURSION } | | | _l => stdClass #e991 { ... } | | | _g => stdClass #c585 { ... }
  blocks => array (10)
  | contenth => array (1)
  | | 0 => "_lb11cdddb432_contenth" (22)
  | title => array (2)
  | | 0 => "_lb0db862d158_title" (19) | | 1 => "_lbc25bad707e_title" (19)
  | content => array (1)
  | | 0 => "_lb7b582c32e2_content" (21)
  | podmenu => array (2)
  | | 0 => "_lbe9dd537740_podmenu" (21) | | 1 => "_lb7af7ff8233_podmenu" (21)
  | fbMeta => array (1)
  | | 0 => "_lb579ce69d1c_fbMeta" (20)
  | head => array (1)
  | | 0 => "_lbd74043c750_head" (18)
  | logo => array (1)
  | | 0 => "_lbf2c1a3d68a_logo" (18)
  | "add-main" => array (1)
  | | 0 => "_lbe2bb3bd8bd_add_main" (22)
  | scripts => array (1)
  | | 0 => "_lb09c9aff652_scripts" (21)
  | _cookiesInfo => array (1)
  | | 0 => "_lbfb683db744__cookiesInfo" (26)
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  array (19)
  
  _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  user => Nette\Security\User #423b
  | guestRole => "guest" (5) | authenticatedRole => "authenticated" (13) | onLoggedIn => NULL | onLoggedOut => NULL | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | namespace private => "" | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | sessionSection private => NULL
  | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | authorizator private => NULL
  netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb
  | cookieDomain => "" | cookiePath => "/" | cookieSecure => FALSE | cookieHttpOnly => TRUE | warnOnBuffer => TRUE | code private => 200
  netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | useDirs private => TRUE | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/btfj.dat" (48) | | handle private => NULL | | lastNode private => 2 | | processIdentifier private => NULL | | nodeCache private => array () | | nodeChanged private => array () | | toCommit private => array () | | deletedLinks private => array () | | dataNodeFreeSpace private => array ()
  | locks private => NULL
  baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) basePath => "" flashes => array () svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832
  | table private => Nette\Database\Table\Selection #e37a
  | | connection protected => Nette\Database\Connection #3dee
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #5ae5 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #fc3f { ... } | | | pdo private => PDO #6dc1
  | | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #560d { ... } | | | structure protected => array (3) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (3) [ ... ]
  | | cache protected => Nette\Caching\Cache #c10f
  | | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | namespace private => "Nette.Database.03d13596124fb571afdaa148ae5f52df\x00" (48) | | | key private => NULL | | | data private => NULL
  | | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #e789
  | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #5ae5 { ... } | | | tableName protected => "svatek" (6) | | | databaseReflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | delimitedTable protected => "`svatek`" (8) | | | select protected => array () | | | where protected => array (2) [ ... ] | | | conditions protected => array (2) [ ... ] | | | parameters protected => array (5) [ ... ] | | | order protected => array () | | | limit protected => NULL | | | offset protected => NULL | | | group protected => "" | | | having protected => ""
  | | name protected => "svatek" (6) | | primary protected => "id" (2) | | primarySequence protected => FALSE | | rows protected => array (1)
  | | | 348 => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { RECURSION }
  | | data protected => array (1)
  | | | 348 => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { RECURSION }
  | | dataRefreshed protected => FALSE | | globalRefCache protected => array (1)
  | | | "" => array (1) [ ... ]
  | | refCache protected => array (1)
  | | | referencingPrototype => array ()
  | | generalCacheKey protected => "2a65663dcd0980463f408f602319cdce" (32) | | specificCacheKey protected => NULL | | aggregation protected => array () | | accessedColumns protected => array (7)
  | | | id => TRUE | | | den => TRUE | | | nMesic => TRUE | | | statniSvatekTxt => TRUE | | | svatek1 => TRUE | | | svatek2 => TRUE | | | svatek3 => TRUE
  | | previousAccessedColumns protected => array (7)
  | | | id => TRUE | | | den => TRUE | | | nMesic => TRUE | | | statniSvatekTxt => TRUE | | | svatek1 => TRUE | | | svatek2 => TRUE | | | svatek3 => TRUE
  | | observeCache protected => Nette\Database\Table\Selection #e37a { RECURSION } | | keys protected => array ()
  | data private => array (7)
  | | id => 348 | | den => 13 | | nMesic => 12 | | statniSvatekTxt => NULL | | svatek1 => "Lucie" (5) | | svatek2 => NULL | | svatek3 => NULL
  | dataRefreshed private => FALSE
  httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f
  | method private => "GET" (3) | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | scriptPath private => "/" | | scheme private => "https" (5) | | user private => "" | | pass private => "" | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | port private => 443 | | path private => "/casopis/temata" (15) | | query private => "" | | fragment private => ""
  | query private => array () | post private => array () | files private => array () | cookies private => array () | headers private => array (4)
  | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | remoteHost private => NULL | rawBody private => NULL
  branding => array (1)
  | css_path => "/images/pozadi/zari-v1.css" (26)
  selectedMenu => "Články" (8) vydani => array (2)
  | 2017 => array (4)
  | | 1 => Nette\Database\Table\ActiveRow #de78
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #0ad4
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #aa26
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow #133b
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | 2018 => array (4)
  | | 1 => Nette\Database\Table\ActiveRow #c750
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 2 => Nette\Database\Table\ActiveRow #9bf0
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 3 => Nette\Database\Table\ActiveRow #6c9c
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | 4 => Nette\Database\Table\ActiveRow #09b4
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #ea0b { ... } | | | data private => array (9) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  template => Latte\Template #8873
  | engine private => Latte\Engine #cf0b
  | | onCompile => array (1)
  | | | 0 => Closure #079d
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 65 | | | | variables => array (2) [ ... ] | | | | parameters => "$latte" (6)
  | | parser private => NULL | | compiler private => NULL | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206
  | | | presenter private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { ... }
  | | contentType private => "html" (4) | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | autoRefresh private => TRUE | | filters private => array (38)
  | | | "" => array (1) [ ... ] | | | bytes => "Latte\Runtime\Filters::bytes" (28) | | | capitalize => "Latte\Runtime\Filters::capitalize" (33) | | | datastream => "Latte\Runtime\Filters::dataStream" (33) | | | date => "Latte\Runtime\Filters::date" (27) | | | escapecss => "Latte\Runtime\Filters::escapeCss" (32) | | | escapehtml => "Latte\Runtime\Filters::escapeHtml" (33) | | | escapehtmlcomment => "Latte\Runtime\Filters::escapeHtmlComment" (40) | | | escapeical => "Latte\Runtime\Filters::escapeICal" (33) | | | escapejs => "Latte\Runtime\Filters::escapeJs" (31) | | | escapeurl => "rawurlencode" (12) | | | escapexml => "Latte\Runtime\Filters::escapeXML" (32) | | | firstupper => "Latte\Runtime\Filters::firstUpper" (33) | | | implode => "implode" (7) | | | indent => "Latte\Runtime\Filters::indent" (29) | | | lower => "Latte\Runtime\Filters::lower" (28) | | | nl2br => "Latte\Runtime\Filters::nl2br" (28) | | | number => "number_format" (13) | | | repeat => "str_repeat" (10) | | | replace => "Latte\Runtime\Filters::replace" (30) | | | replacere => "Latte\Runtime\Filters::replaceRe" (32) | | | safeurl => "Latte\Runtime\Filters::safeUrl" (30) | | | strip => "Latte\Runtime\Filters::strip" (28) | | | striptags => "strip_tags" (10) | | | substr => "Latte\Runtime\Filters::substring" (32) | | | trim => "Latte\Runtime\Filters::trim" (27) | | | truncate => "Latte\Runtime\Filters::truncate" (31) | | | upper => "Latte\Runtime\Filters::upper" (28) | | | url => "rawurlencode" (12) | | | normalize => "Nette\Utils\Strings::normalize" (30) | | | toascii => "Nette\Utils\Strings::toAscii" (28) | | | webalize => "Nette\Utils\Strings::webalize" (29) | | | padleft => "Nette\Utils\Strings::padLeft" (28) | | | padright => "Nette\Utils\Strings::padRight" (29) | | | reverse => "Nette\Utils\Strings::reverse" (28) | | | null => Closure #b1e1
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 79 | | | | variables => array () | | | | parameters => ""
  | | | length => Closure #5908
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 80 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$var" (4)
  | | | modifydate => Closure #5f41
  | | | | file => "/var/www/www.agrojournal.cz/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php" (101) | | | | line => 83 | | | | variables => array () | | | | parameters => "$time, $delta, $unit" (20)
  | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | name private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/../@layout.latte" (66) | params protected => array (19)
  | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | session => Nette\Http\SessionSection #2f09 { ... } | | | invalidLinkMode => 2 | | | onShutdown => NULL | | | request private => Nette\Application\Request #e225 { ... } | | | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58 { ... } | | | autoCanonicalize => TRUE | | | absoluteUrls => FALSE | | | globalParams private => array () | | | globalState private => array () | | | globalStateSinces private => array () | | | action private => "temata" (6) | | | view private => "temata" (6) | | | layout private => NULL | | | payload private => stdClass #67f4 | | | signalReceiver private => "" | | | signal private => NULL | | | ajaxMode private => FALSE | | | startupCheck private => TRUE | | | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097 { ... } | | | lastCreatedRequestFlag private => array (1) [ ... ] | | | context private => SystemContainer #fc45 { ... } | | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | user private => Nette\Security\User #423b { ... } | | | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1 { ... } | | | invalidSnippets private => array () | | | snippetMode => NULL | | | params protected => array (2) [ ... ] | | | components private => array (1) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => NULL | | | name private => "Casopis" (7) | | | monitors private => array () | | | session private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | templateFactory private => NULL
  | | user => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | basePath => "" | | flashes => array () | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832
  | | | table private => Nette\Database\Table\Selection #e37a { ... } | | | data private => array (7) [ ... ] | | | dataRefreshed private => FALSE
  | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | branding => array (1)
  | | | css_path => "/images/pozadi/zari-v1.css" (26)
  | | selectedMenu => "Články" (8) | | vydani => array (2)
  | | | 2017 => array (4) [ ... ] | | | 2018 => array (4) [ ... ]
  | | template => Latte\Template #8873 { RECURSION } | | _l => stdClass #e991
  | | | extends => NULL
  | | _g => stdClass #c585
  | | | extended => TRUE
  _l => stdClass #e991
  | extends => NULL
  _g => stdClass #c585
  | extended => TRUE
 3. .../vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:190 source  include (arguments)

  180: } 181: } 182: flock($handle, LOCK_SH); // holds the lock 183: } 184: 185: call_user_func(function () { 186: foreach (func_get_arg(1) as $__k => $__v) { 187: $$__k = $__v; 188: } 189: unset($__k, $__v); 190: include func_get_arg(0); 191: }, $file, $params); 192: } 193: 194:
  #0
  "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache/latte/cz-app-templates-Casopis-layout-latte-f2c75498a6f59e95ca31d311a346ff41.php" (119)
  
 4. inner-code Latte\Engine-> Latte\{closure} (arguments)

  #0
  "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte/cz-app-templates-Casopis-layout-latte-f2c75498a6f59e95ca31d311a346ff41.php" (126)
  
  #1
  array (20)
  
  _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c
  | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57
  | | db private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | session => Nette\Http\SessionSection #2f09
  | | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | name private => "cookiesSouhlas" (14) | | data private => array (2)
  | | | cookiesSouhlas => NULL | | | uid => "ag5a30b9e77bd6c3.64721051" (25)
  | | meta private => array (1)
  | | | "" => array (2) [ ... ]
  | | warnOnUndefined => FALSE
  | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #e225
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => TRUE
  | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (2)
  | | | action => "temata" (6) | | | id => NULL
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #6f58
  | | source private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | | latte private => Latte\Engine #cf0b { ... } | | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | | params private => array (16) [ ... ]
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array () | globalStateSinces private => array () | action private => "temata" (6) | view private => "temata" (6) | layout private => NULL | payload private => stdClass #67f4 | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #3097
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Casopis" (7) | | params private => array (1)
  | | | action => "reference" (9)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => FALSE
  | context private => SystemContainer #fc45
  | | meta protected => array (1)
  | | | types => array (37) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | | wwwDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/www" (31) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "production" (10) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp" (39)
  | | registry private => array (21)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #b220 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | session => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #2998 { ... } | | | application => Nette\Application\Application #9655 { ... } | | | container => SystemContainer #fc45 { RECURSION } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | "nette.database.default" => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | "nette.database.default.context" => Nette\Database\Context #937f { ... } | | | 26_App_Model_UserManager => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | "nette.latteFactory" => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2 { ... } | | | "nette.templateFactory" => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3 { ... } | | | databaseModel => App\Model\DatabaseModel #2999 { ... } | | | videoModel => App\Model\VideoModel #3f57 { ... } | | | "nette.database.fdb" => Nette\Database\Connection #2919 { ... } | | | database2Repository => App\Model\Database2Repository #33d1 { ... }
  | | creating private => array ()
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "https" (5) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.agrojournal.cz" (18) | | | port private => 443 | | | path private => "/casopis/temata" (15) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (4)
  | | | host => "www.agrojournal.cz" (18) | | | "accept-encoding" => "x-gzip, gzip, deflate" (21) | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)" (39) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | remoteHost private => NULL | | rawBody private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | warnOnBuffer => TRUE | | code private => 200
  | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #2998
  | | caseSensitive => FALSE | | mapping private => array (2)
  | | | "*" => array (3) [ ... ] | | | Nette => array (3) [ ... ]
  | | baseDir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app" (31) | | cache private => array (4)
  | | | Casopis => array (2) [ ... ] | | | Clanky => array (2) [ ... ] | | | FotoVideo => array (2) [ ... ] | | | Kontakty => array (2) [ ... ]
  | | container private => SystemContainer #fc45
  | | | meta protected => array (1) [ ... ] | | | parameters => array (8) [ ... ] | | | registry private => array (21) [ ... ] | | | creating private => array ()
  | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #3a3a
  | | cachedRoutes private => array (5)
  | | | "*" => array (1) [ ... ] | | | fotovideo => array (2) [ ... ] | | | clanky => array (3) [ ... ] | | | aktuality => array (2) [ ... ] | | | image => array (2) [ ... ]
  | | module private => "" | | list private => array (6)
  | | | 0 => Nette\Application\Routers\Route #ed7d { ... } | | | 1 => Nette\Application\Routers\Route #f673 { ... } | | | 2 => Nette\Application\Routers\Route #80f3 { ... } | | | 3 => Nette\Application\Routers\Route #72cc { ... } | | | 4 => Nette\Application\Routers\Route #267c { ... } | | | 5 => Nette\Application\Routers\Route #46de { ... }
  | user private => Nette\Security\User #423b
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | | database private => Nette\Database\Context #937f { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | templateFactory private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\TemplateFactory #c3c3
  | | latteFactory private => SystemContainer_Nette_Bridges_ApplicationLatte_ILatteFactoryImpl_nette_latteFactory #aed2
  | | | container private => SystemContainer #fc45 { ... }
  | | httpRequest private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | user private => Nette\Security\User #423b
  | | | guestRole => "guest" (5) | | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | | onLoggedIn => NULL | | | onLoggedOut => NULL | | | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1 { ... } | | | authenticator private => App\Model\UserManager #d688 { ... } | | | authorizator private => NULL
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | | | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069 { ... } | | | locks private => NULL
  | template private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template #e6b1
  | | latte private => Latte\Engine #cf0b
  | | | onCompile => array (1) [ ... ] | | | parser private => NULL | | | compiler private => NULL | | | loader private => Nette\Bridges\ApplicationLatte\Loader #d206 { ... } | | | contentType private => "html" (4) | | | tempDirectory private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/cache/latte" (51) | | | autoRefresh private => TRUE | | | filters private => array (38) [ ... ] | | | baseTemplateClass private => "Latte\Template" (14)
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/templates/Casopis/temata.latte" (62) | | params private => array (16)
  | | | _control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | control => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | _presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | presenter => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #423b { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | branding => array (1) [ ... ] | | | selectedMenu => "Články" (8) | | | vydani => array (2) [ ... ]
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (2)
  | | action => "temata" (6) | | id => NULL
  | components private => array (1)
  | | googleSearchForm => Nette\Application\UI\Form #6788
  | | | onSuccess => array (1) [ ... ] | | | onError => NULL | | | onSubmit => NULL | | | submittedBy private => FALSE | | | httpData private => array () | | | element private => Nette\Utils\Html #ea47 { ... } | | | renderer private => NULL | | | translator private => NULL | | | groups private => array () | | | errors private => array () | | | httpRequest => NULL | | | onValidate => NULL | | | currentGroup protected => NULL | | | validated private => NULL | | | components private => array (6) [ ... ] | | | cloning private => NULL | | | parent private => App\Presenters\CasopisPresenter #ff3c { RECURSION } | | | name private => "googleSearchForm" (16) | | | monitors private => array (2) [ ... ]
  | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Casopis" (7) | monitors private => array () | session private => Nette\Http\Session #dfff
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (16)
  | | | gc_probability => 1 | | | gc_divisor => 200 | | | gc_maxlifetime => 2592000 | | | cookie_lifetime => 2592000 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #bb6f
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #a2f7 { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (4) [ ... ] | | | remoteAddress private => "54.82.81.154" (12) | | | remoteHost private => NULL | | | rawBody private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #52bb
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | warnOnBuffer => TRUE | | | code private => 200
  | | handler private => NULL
  | templateFactory private => NULL
  user => Nette\Security\User #423b
  | guestRole => "guest" (5) | authenticatedRole => "authenticated" (13) | onLoggedIn => NULL | onLoggedOut => NULL | storage private => Nette\Http\UserStorage #18f1
  | | namespace private => "" | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #dfff
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (16) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #bb6f { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #52bb { ... } | | | handler private => NULL
  | | sessionSection private => NULL
  | authenticator private => App\Model\UserManager #d688
  | | database private => Nette\Database\Context #937f
  | | | connection private => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | reflection private => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01 { ... } | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... }
  | authorizator private => NULL
  netteHttpResponse => Nette\Http\Response #52bb
  | cookieDomain => "" | cookiePath => "/" | cookieSecure => FALSE | cookieHttpOnly => TRUE | warnOnBuffer => TRUE | code private => 200
  netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be
  | dir private => "/var/www/www.agrojournal.cz/temp/cache" (38) | useDirs private => TRUE | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #6069
  | | file private => "/var/www/www.agrojournal.cz/app/../temp/btfj.dat" (48) | | handle private => NULL | | lastNode private => 2 | | processIdentifier private => NULL | | nodeCache private => array () | | nodeChanged private => array () | | toCommit private => array () | | deletedLinks private => array () | | dataNodeFreeSpace private => array ()
  | locks private => NULL
  baseUrl => "https://www.agrojournal.cz" (26) baseUri => "https://www.agrojournal.cz" (26) basePath => "" flashes => array () svatky => Nette\Database\Table\ActiveRow #b832
  | table private => Nette\Database\Table\Selection #e37a
  | | connection protected => Nette\Database\Connection #3dee
  | | | onConnect => NULL | | | onQuery => array (1) [ ... ] | | | params private => array (3) [ ... ] | | | options private => array (1) [ ... ] | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySqlDriver #5ae5 { ... } | | | preprocessor private => Nette\Database\SqlPreprocessor #fc3f { ... } | | | pdo private => PDO #6dc1
  | | reflection protected => Nette\Database\Reflection\DiscoveredReflection #cb01
  | | | connection protected => Nette\Database\Connection #3dee { ... } | | | cache protected => Nette\Caching\Cache #560d { ... } | | | structure protected => array (3) [ ... ] | | | loadedStructure protected => array (3) [ ... ]
  | | cache protected => Nette\Caching\Cache #c10f
  | | | storage private => Nette\Caching\Storages\FileStorage #a0be { ... } | | | namespace private => "Nette.Database.03d13596124fb571afdaa148ae5f52df\x00" (48) | | | key private => NULL | | | data private => NULL
  | | sqlBuilder protected => Nette\Database\Table\SqlBuilder #e789
  | | | driver private => Nette\Database\Drivers\MySq